21720_p28150.jpg
21720_p28150.jpg

Đọc Sách 118 Mẫu Hợp Đồng Thông Dụng Nhất Trong Các Lĩnh Vực Kinh Tế, Thương Mại, Dân Sự, Lao Động, Xây Dựng Nhà Ở, Đất Đai


Quyển sách 118 Mẫu Hợp Đồng Thông Dụng Nhất Trong Các Lĩnh Vực Kinh Tế, Thương Mại, Dân Sự, Lao Động, Xây Dựng Nhà Ở, Đất Đai đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua 118 Mẫu Hợp Đồng Thông Dụng Nhất Trong Các Lĩnh Vực Kinh Tế, Thương Mại, Dân Sự, Lao Động, Xây Dựng Nhà Ở, Đất Đai với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách 118 Mẫu Hợp Đồng Thông Dụng Nhất Trong Các Lĩnh Vực Kinh Tế, Thương Mại, Dân Sự, Lao Động, Xây Dựng Nhà Ở, Đất Đai Online

Phần 1: Các mẫu hợp đồng trong giao dịch dân sự, kinh doanh – thương mại.
Mẫu hợp đồng trao đổi nhà ở
Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở
Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà ở
Mẫu hơp đồng sữa chữa nhà ở
Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Mẫu hợp đồng thuê nhà

Phần 2: Mẫu hợp đồng vay, tín dụng
Mẫu hợp đồng tín dụng
Mẫu hợp đồng tín dụng trung, dài hạn
Mẫu giấy đề nghị vay vốn
Mẫu báo cáo thẩm định và đề nghị duyệt cho khách hàng vay vốn
Mẫu hợp đồng tín dụng ngắn hạn
Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi
Mẫu biên bản kiểm tra sau khi cho vay

Phần 3: Các mẫu hợp đồng xây dựng
Mẫy hợp đồng xây dựng về tư vấn lập quy hoạch xây dựng: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn khảo sát xây dựng; Tư vấn thiết kế xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Mẫu hợp đồng xây dựng thi công xây dựng công trình
Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC

Phần IV: Các mẫu hợp đồng lao động
Mẫu hợp đồng lao động
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
Mẫu thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc
Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động
Mẫu hợp đồng cung ứng lao động
Mẫu hợp đồng lao động đối với lao động trong trang trại.

Mời bạn đón đọc.


Đọc Sách 118 Mẫu Hợp Đồng Thông Dụng Nhất Trong Các Lĩnh Vực Kinh Tế, Thương Mại, Dân Sự, Lao Động, Xây Dựng Nhà Ở, Đất Đai Miễn Phí, Xem Sách 118 Mẫu Hợp Đồng Thông Dụng Nhất Trong Các Lĩnh Vực Kinh Tế, Thương Mại, Dân Sự, Lao Động, Xây Dựng Nhà Ở, Đất Đai, Sách 118 Mẫu Hợp Đồng Thông Dụng Nhất Trong Các Lĩnh Vực Kinh Tế, Thương Mại, Dân Sự, Lao Động, Xây Dựng Nhà Ở, Đất Đai Online, Đọc 118 Mẫu Hợp Đồng Thông Dụng Nhất Trong Các Lĩnh Vực Kinh Tế, Thương Mại, Dân Sự, Lao Động, Xây Dựng Nhà Ở, Đất Đai Trên Điện Thoại, Đọc Sách 118 Mẫu Hợp Đồng Thông Dụng Nhất Trong Các Lĩnh Vực Kinh Tế, Thương Mại, Dân Sự, Lao Động, Xây Dựng Nhà Ở, Đất Đai Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách 118 Mẫu Hợp Đồng Thông Dụng Nhất Trong Các Lĩnh Vực Kinh Tế, Thương Mại, Dân Sự, Lao Động, Xây Dựng Nhà Ở, Đất Đai Cho Android - Iphone - IOS, Sách 118 Mẫu Hợp Đồng Thông Dụng Nhất Trong Các Lĩnh Vực Kinh Tế, Thương Mại, Dân Sự, Lao Động, Xây Dựng Nhà Ở, Đất Đai Trực Tuyến Online, Xem Sách 118 Mẫu Hợp Đồng Thông Dụng Nhất Trong Các Lĩnh Vực Kinh Tế, Thương Mại, Dân Sự, Lao Động, Xây Dựng Nhà Ở, Đất Đai Nhanh...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start