bo-chong_2
bo-chong_2

Đọc Sách Bỏ Chồng (Tái Bản)


Quyển sách Bỏ Chồng (Tái Bản) đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Bỏ Chồng (Tái Bản) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Đọc Sách Bỏ Chồng (Tái Bản) Online

“Anh nói phải. Đờn bà đời nay nên để cho họ tự do, chớ nếu đờn ông còn kềm chế như lớp xưa thì không hạp với trình độ tấn hóa. Tuy vậy, mà theo ý em, quyền tự do cũng có giới hạn như các quyền khác. Em sợ người mình ít học nên không biết giới hạn đến chỗ nào rồi trèo leo ra ngoài vòng mà có hại.”

“Cô biết lo bảo thủ phong hóa như vậy, cô làm giáo sư thiệt đáng lắm. Cô ở gần tôi hơn một năm nay, qua lại nói chuyện chơi hằng ngày, có lẽ cô biết rõ tánh ý của nhà tôi. Tuy nó học ít, nhưng nó thương chồng lắm. Nó có một tật mà thôi, là ham vui; hễ nó nghe nói một cuộc vui chơi nào thì nó rộn rực đòi đi cho được mới nghe. Còn tôi thì ưa vắng vẻ, bình tịnh, tôi không chịu đến mấy chỗ đông đảo ồn ào. Tôi nghĩ nhà tôi còn trẻ tuổi, thì tánh ham vui tự nhiên hạp với tuổi trẻ ấy. Nếu tôi bắt nó đổi tánh ham vui của nó mà tập theo tánh ưa yên tịnh của tôi, thì tội nghiệp cho nó, mà tôi cũng thành ra một anh chồng áp chế. Tại như vậy mà tôi để cho nhà tôi thong thả đặng vui lòng nó…”


Đọc Sách Bỏ Chồng (Tái Bản) Miễn Phí, Xem Sách Bỏ Chồng (Tái Bản), Sách Bỏ Chồng (Tái Bản) Online, Đọc Bỏ Chồng (Tái Bản) Trên Điện Thoại, Đọc Sách Bỏ Chồng (Tái Bản) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Bỏ Chồng (Tái Bản) Cho Android - Iphone - IOS, Sách Bỏ Chồng (Tái Bản) Trực Tuyến Online, Xem Sách Bỏ Chồng (Tái Bản) Nhanh...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start