Đọc Sách Bổn phận người Phật tử tại gia


Quyển sách Bổn phận người Phật tử tại gia đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Bổn phận người Phật tử tại gia với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Bổn phận người Phật tử tại gia Online

Bổn phận người Phật tử tại gia
1. Người đời ai cũng có bổn phận: 
Người ta sanh ra trên hoàn vũ này, ai cũng có bổn phận. Nói một cách tổng quát, thì đã có cái danh, tất phải có cái phận. Con kiến, con ong, có cái phận của kiến, của ong; mặt trăng, mặt trời có cái phận của mặt trăng, mặt trời. Dù nhỏ dù lớn, mọi vật mọi người đều có cái phận riêng của mình. Những điều cần phảilàm, đối với cái phận ấy, chính là bổn phận. 
Danh càng lớn, thì phận càng nhiều; phận càng nhiều thì bổn phận càng nặng. Hễ có thêm một cái danh là có thêm bổn phận. Càng nhiều danh lại càng nhiều bổn phận…Người có bổn phận của người; nhưng khi người + làm quan, tất nhiên ngoài bổn phận người, có thêm bổn phận làm quan, (bổn phận người + bổn phận quan). Và nếu người làm quan ấy lại làm quan đầu tỉnh, (người + quan + đầu đỉnh) thì tất nhiên ngoài hai bổn phận trên, còn thêm bổn phận cai trị cả tỉnh nữa (bổn phận người + bổn phận quan + bổn phận cai trị cả tỉnh). Nếu muốn có nhiều danh, mà lại muốn trút bớt bổn phận, thì là gian lận, lừa bịp. Và khi ấy, cái danh ấy chỉ là hư danh. Và khi danh đã hư, thì mọi viẹc đều hư cả. Cho nên người xưa đức Khổng Tử nêu lên thuyết “Chính danh” để chỉnh đón xã hội là vì thế. 


Đọc Sách Bổn phận người Phật tử tại gia Miễn Phí, Xem Sách Bổn phận người Phật tử tại gia, Sách Bổn phận người Phật tử tại gia Online, Đọc Bổn phận người Phật tử tại gia Trên Điện Thoại, Đọc Sách Bổn phận người Phật tử tại gia Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Bổn phận người Phật tử tại gia Cho Android - Iphone - IOS, Sách Bổn phận người Phật tử tại gia Trực Tuyến Online, Xem Sách Bổn phận người Phật tử tại gia Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start