camnangketoan.u2769.d20170309.t181019.876582.jpg
camnangketoan.u2769.d20170309.t181019.876582.jpg

Đọc Sách Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp


Quyển sách Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Online

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính. Do đó, để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Dựa vào báo dự toán, ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho các đơn vị. Chính vì vậy, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước.

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần I. Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần II. Luật kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần III. Hướng dẫn lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước;

Phần IV. Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn vốn và định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước;

Phần V. Quy chế quản lý tài chính nhà nước theo cơ chế tự chủ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần VI. Công tác quản lý chi phí và nâng cao hiệu quả mua sắm, sử dụng tài sản công;

Phần VII. Hướng dẫn quản lý, thanh toán và quyết toán vốn ngân sách nhà nước;

Phần VIII. Chế độ kiểm soát các khoản chi và quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.


Đọc Sách Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Miễn Phí, Xem Sách Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Sách Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Online, Đọc Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Trên Điện Thoại, Đọc Sách Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Cho Android - Iphone - IOS, Sách Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Trực Tuyến Online, Xem Sách Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Nhanh...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start