20839_p27261.jpg
20839_p27261.jpg

Đọc Sách Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng


Quyển sách Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng Online

Thương lượng – quá trình thỏa thuận và trao đổi của các bên liên quan nhằm đi đến một sự thống nhất sao cho đôi bên đều có lợi – là một trong những kỹ năng quản lý rất quan trọng.
Quyển Kỹ Năng Thương Lượng này sẽ trang bị cho bạn tất cả những kỹ năng, kỹ thuật cần thiết, đồng thời giải thích rõ những nguyên tắc trong thương lượng, giúp bạn có đủ khả năng và tự tin khi tiến hành thương lượng.
Ngoài ra, quyển sách còn trình bày toàn bộ quá trình thương lượng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, bao gồm những thông tin chủ yếu về cách thức xây dựng một chiến lược, tiến hành những nhượng bộ và những giải pháp cần thiết khi cuộc thương lượng bị đổ vỡ, cách thức sử dụng bên thứ ba để giải quyết mâu thuẫn và bế tắc.
Với 101 lời khuyên thiết thực và một bản câu hỏi tự đánh giá sẽ cho phép bạn tự kiểm tra các kỹ năng thương lượng của mình, quyển Kỹ Năng Thương Lượng là một cẩm nang vô cùng bổ ích và thiết thực cho công tác quản lý.


Đọc Sách Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng Miễn Phí, Xem Sách Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng, Sách Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng Online, Đọc Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng Trên Điện Thoại, Đọc Sách Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng Cho Android - Iphone - IOS, Sách Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng Trực Tuyến Online, Xem Sách Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng Nhanh...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start