Đọc Sách Cẩm Nang Văn Hóa Ứng Xử – Đạo Đức, Lối Sống Và Phòng, Chống Bạo Lực Trong Nhà Trường


Quyển sách Cẩm Nang Văn Hóa Ứng Xử – Đạo Đức, Lối Sống Và Phòng, Chống Bạo Lực Trong Nhà Trường đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Cẩm Nang Văn Hóa Ứng Xử – Đạo Đức, Lối Sống Và Phòng, Chống Bạo Lực Trong Nhà Trường với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Cẩm Nang Văn Hóa Ứng Xử – Đạo Đức, Lối Sống Và Phòng, Chống Bạo Lực Trong Nhà Trường Online

Cẩm Nang Văn Hóa Ứng Xử - Đạo Đức, Lối Sống Và Phòng, Chống Bạo Lực Trong Nhà Trường

Cẩm Nang Văn Hóa Ứng Xử – Đạo Đức, Lối Sống Và Phòng, Chống Bạo Lực Trong Nhà Trường

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần I: Luật Giáo dục

Phần II: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phần III: Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và Quy định về đạo đức nhà giáo

Phần IV: Công chức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Phần V: Hướng dẫn công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường

Phần VI: Hướng dẫn công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống bạo lực trong
nhà trường

Phần VII: Quy định về đánh giá học sinh

Phần VIII: Điều lệ trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông
có nhiều cấp học

 

 


Đọc Sách Cẩm Nang Văn Hóa Ứng Xử – Đạo Đức, Lối Sống Và Phòng, Chống Bạo Lực Trong Nhà Trường Miễn Phí, Xem Sách Cẩm Nang Văn Hóa Ứng Xử – Đạo Đức, Lối Sống Và Phòng, Chống Bạo Lực Trong Nhà Trường, Sách Cẩm Nang Văn Hóa Ứng Xử – Đạo Đức, Lối Sống Và Phòng, Chống Bạo Lực Trong Nhà Trường Online, Đọc Cẩm Nang Văn Hóa Ứng Xử – Đạo Đức, Lối Sống Và Phòng, Chống Bạo Lực Trong Nhà Trường Trên Điện Thoại, Đọc Sách Cẩm Nang Văn Hóa Ứng Xử – Đạo Đức, Lối Sống Và Phòng, Chống Bạo Lực Trong Nhà Trường Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Cẩm Nang Văn Hóa Ứng Xử – Đạo Đức, Lối Sống Và Phòng, Chống Bạo Lực Trong Nhà Trường Cho Android - Iphone - IOS, Sách Cẩm Nang Văn Hóa Ứng Xử – Đạo Đức, Lối Sống Và Phòng, Chống Bạo Lực Trong Nhà Trường Trực Tuyến Online, Xem Sách Cẩm Nang Văn Hóa Ứng Xử – Đạo Đức, Lối Sống Và Phòng, Chống Bạo Lực Trong Nhà Trường Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start