4939_p10729.jpg
4939_p10729.jpg
1

Đọc Sách Điêu Thuyền (Thập Đại Mỹ Nhân)


Quyển sách Điêu Thuyền (Thập Đại Mỹ Nhân) đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Điêu Thuyền (Thập Đại Mỹ Nhân) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Đọc Sách Điêu Thuyền (Thập Đại Mỹ Nhân) Online

3

Trong các đại mỹ nhân Trung Hoa thời cổ, Điêu Thuyền có một vận mệnh đặc biệt hơn cả. Xuất thân trong một gia đình nghèo khổ miền sơn cước, nhưng vừa mới lọt lòng hoa trong thôn không dám nở, nàng Tây Thi đại mỹ nhân của thời Xuân Thu phải mất vía và trên cung Quảng Hằng nàng Hằng Nga phải giật mình. Lớn lên trong cảnh hoạn lạc thời Tam Quốc, nàng biến thành công cụ của kế liên hoàn do Vương Doãn giăng ra. Động tác chết, Điêu Thuyền biến thành trò chơi trong tay người khác. Lã Bố, anh hùng hơn cả Mã Siêu nhưng vì quyến luyến Điêu Thuyền mà bị giết. Điêu Thuyền lại rơi vào tay Tào Tháo, Tháo sợ hồng nhan họa thủy dùng Điêu Thuyền và ngựa Xích thố để mua chuộc Quan Vũ. Ba anh em Lưu Bị cũng sợ, bèn bắt chước Khương Tử Nha xưa kia che mặt để chém Đát Kỷ thay nhau đi giết Điêu Thuyền nhưng không thành. Điêu Thuyền tự vẫn. Khi nàng mất, trời sầu đất thảm thương cho một kiếp hồng nhan.


Đọc Sách Điêu Thuyền (Thập Đại Mỹ Nhân) Miễn Phí, Xem Sách Điêu Thuyền (Thập Đại Mỹ Nhân), Sách Điêu Thuyền (Thập Đại Mỹ Nhân) Online, Đọc Điêu Thuyền (Thập Đại Mỹ Nhân) Trên Điện Thoại, Đọc Sách Điêu Thuyền (Thập Đại Mỹ Nhân) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Điêu Thuyền (Thập Đại Mỹ Nhân) Cho Android - Iphone - IOS, Sách Điêu Thuyền (Thập Đại Mỹ Nhân) Trực Tuyến Online, Xem Sách Điêu Thuyền (Thập Đại Mỹ Nhân) Nhanh...