cung-chung-so-menh_1
cung-chung-so-menh_1
1

Đọc Sách Đông Phương Mỹ Nhân – Tập 4: Cùng Chung Số Mệnh


Quyển sách Đông Phương Mỹ Nhân – Tập 4: Cùng Chung Số Mệnh đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Đông Phương Mỹ Nhân – Tập 4: Cùng Chung Số Mệnh với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Đọc Sách Đông Phương Mỹ Nhân – Tập 4: Cùng Chung Số Mệnh Online

3

Cuốn sách thứ tư trong bộ tiểu thuyết “Đông phương mỹ nhân” của tác giả Bồng Vũ. Cuốn sách kể về câu chuyện của Đông Phương Tuyệt Thế – người em út trong bốn anh em nhà Đông Phương, cùng với Tiểu Cửu (hay Đông Phương Cửu) – cô gái được gia tộc Đông Phương nhận nuôi với mục đích làm người bảo vệ cho Đông Phương Tuyệt Thế.

Nàng vẫn đều nhớ rõ rất rõ ràng

Nhớ rõ lần đầu tiên đi vào Đông Phương cư, nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn

Nhớ rõ này “Xinh đẹp đòi mạng” tiểu hài tử cho nàng thật mạnh một quyền

Khi đó nàng còn không biết chính mình sau này sắp sửa đối mặt vận mệnh

Sau lại nàng mới hiểu được, nàng là Đông Phương gia riêng tìm đến “Thế thân”

Chuyên môn thay Đông Phương Tuyệt Thế chắn sát, thay hắn bị thương “Hoạt nhân ngẫu”!

Mười mấy năm qua, nàng là hắn thân cận nhất nhân, nhưng cũng là tối không muốn đối mặt nhân

Nàng có thể thay Đông Phương Tuyệt Thế chắn sát, nhưng không cách nào thay hắn ngăn cản trí mạng “Mỹ nhân chú”

Từng nàng nghĩ đến, cho dù không thể thương hắn, cho dù chỉ có thể là hắn “Đồng Mệnh Nhân”

Nàng vẫn là có thể giống thần bàn canh giữ ở hắn phía sau, thẳng đến sinh mệnh chấm dứt

Vạn vạn không nghĩ tới, làm nàng vùi lấp mười mấy năm thân thế chi mê cởi bỏ

Không chỉ có vì giải trừ Mỹ nhân chú mang đến một tia hy vọng, cũng gây cho hắn lớn hơn nữa nguy hiểm

Theo giờ khắc này khởi, bọn họ này một đôi “Đồng Mệnh Nhân” Đem không hề đồng mệnh

Đây là nàng cuối cùng một lần thay hắn chắn sát

Dùng của nàng tình yêu, của nàng hôn nhân, còn có của nàng tương lai…


Đọc Sách Đông Phương Mỹ Nhân – Tập 4: Cùng Chung Số Mệnh Miễn Phí, Xem Sách Đông Phương Mỹ Nhân – Tập 4: Cùng Chung Số Mệnh, Sách Đông Phương Mỹ Nhân – Tập 4: Cùng Chung Số Mệnh Online, Đọc Đông Phương Mỹ Nhân – Tập 4: Cùng Chung Số Mệnh Trên Điện Thoại, Đọc Sách Đông Phương Mỹ Nhân – Tập 4: Cùng Chung Số Mệnh Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Đông Phương Mỹ Nhân – Tập 4: Cùng Chung Số Mệnh Cho Android - Iphone - IOS, Sách Đông Phương Mỹ Nhân – Tập 4: Cùng Chung Số Mệnh Trực Tuyến Online, Xem Sách Đông Phương Mỹ Nhân – Tập 4: Cùng Chung Số Mệnh Nhanh...