Đọc Sách Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn


Quyển sách Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn Online

Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn
Mục đích của giáo trình Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn nhằm trình bày các khái niệm và thuật toán cơ sở của CSDL bao gốm: Các mô hình dữ liệu và các hệ CSDL, tương ứng, các ngôn ngữ CSDL, thiết kế các CSDL, tổ chức lưu trữ và tìm kiếm, xử lý và tối ưu hoá câu hỏi, quản lý giao dịch và điều khiển tương tranh, thiết kế các CSDL.
Giáo trình gồm có 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu chung về cơ sở dữ liệu
Chương 2: Cơ sở dữ liệu phân tán
Chương 3: Cơ sở dữ liệu suy diễn
Chương 4: Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
Chương 5: Thực hành một số ứng dụng


Đọc Sách Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn Miễn Phí, Xem Sách Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn, Sách Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn Online, Đọc Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn Trên Điện Thoại, Đọc Sách Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn Cho Android - Iphone - IOS, Sách Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn Trực Tuyến Online, Xem Sách Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start