img510.u335.d20160331.t155029.jpg
img510.u335.d20160331.t155029.jpg

Đọc Sách Góc Nhìn Sử Việt – Hải Ngoại Kỷ Sự


Quyển sách Góc Nhìn Sử Việt – Hải Ngoại Kỷ Sự đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Góc Nhìn Sử Việt – Hải Ngoại Kỷ Sự với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Góc Nhìn Sử Việt – Hải Ngoại Kỷ Sự Online

“Những “An Nam du ký” của người Trung Quốc trong khoảng cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thực ra thưa thớt không có bao nhiêu. Trừ tập Hoa di biến thái của Nhật Bản, ghi chép những báo cáo của bọn thương khách thông thương với Quảng Nam, chỉ có tập An Nam cung dịch kỷ sự của Chu Thuấn Thủy. An Nam kỷ du của Phan Đình Khuê. An Nam tạp ký của Lý Tiên Căn và Hải ngoại ký sự của Thích Đại Sán, mấy bộ ấy mà thôi.
Tựu trung, xét về phạm vi ký thuật rộng rãi, nội dung đầy đủ trách nhiệm và khá tin cậy, thì bộ Hải ngoại kỷ sự hơn xa các sách khác; do độ cao của giá trị sử liệu, khiến người ta có thể nhìn thấy một tia sáng về xã hội Hoa Kiều và dân Thổ trước Quảng Nam cuối thế kỷ XVII, đồng thời sách ấy cũng có thể bổ khuyết cho các bộ Đại Nam thực lục tiền biên, Đại Nam liệt truyện tiền biên…”

(GS. Trần Kinh Hòa)


Đọc Sách Góc Nhìn Sử Việt – Hải Ngoại Kỷ Sự Miễn Phí, Xem Sách Góc Nhìn Sử Việt – Hải Ngoại Kỷ Sự, Sách Góc Nhìn Sử Việt – Hải Ngoại Kỷ Sự Online, Đọc Góc Nhìn Sử Việt – Hải Ngoại Kỷ Sự Trên Điện Thoại, Đọc Sách Góc Nhìn Sử Việt – Hải Ngoại Kỷ Sự Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Góc Nhìn Sử Việt – Hải Ngoại Kỷ Sự Cho Android - Iphone - IOS, Sách Góc Nhìn Sử Việt – Hải Ngoại Kỷ Sự Trực Tuyến Online, Xem Sách Góc Nhìn Sử Việt – Hải Ngoại Kỷ Sự Nhanh...

Download Apps Trực Tiếp Trên Điện Thoại TẢI VỀ ĐIỆN THOẠI NGAY