Đọc Sách Hà Nội Những Vấn Đề Ngôn Ngữ Văn Hóa


Quyển sách Hà Nội Những Vấn Đề Ngôn Ngữ Văn Hóa đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hà Nội Những Vấn Đề Ngôn Ngữ Văn Hóa với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Hà Nội Những Vấn Đề Ngôn Ngữ Văn Hóa Online

Hà Nội Những Vấn Đề Ngôn Ngữ Văn Hóa là cuốn sách viết về tiếng Hà Nội, nếu nhìn ở bình diện ngôn ngữ thuần tuý thì củng giốg như tiếng của các vùng miền khác nhau trên đất nước Việt Nam, là một phương ngữ của tiếng Việt, là tiếng của người Hà Nội. Nhưng, xét từ góc độ chức năng xã hội, tiếng Hà Nội có một vị thế vô cùng quan trọng: là tiếng nói của Thủ đô ngàn năm văn hiến, và có thể coi là cơ sở của tiếng Việt tiêu chuẩn.

Với những đặc thù của Thủ đô nên tiếng Hà Nội là một khái niệm không dễ xác định. Những biến động của lịch sử – chính trị – kinh tế – xã hội – văn hoá của Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung tác động đến cấu trúc củng như chức năng của tiếng Hà Nội.

Nếu như coi ngôn ngữ vừa là sản phẩm đồng thời là yếu tố, phương tiện của văn hoá, thì tiếng Hà Nội là tấm gương phản ánh văn hoá Hà Nội và việc sử dụng ngôn ngữ của người Hà Nội là biểu hiện cụ thể, sinh động văn hoá của người Hà Nội. Nghiên cứu tiếng Hà Nội trong mối quan hệ với văn hoá sẽ góp phần vào nghiên cứu các vấn đề về lý thuyết ngôn ngữ học, về tiếng Việt như khái niệm phương ngữ toàn dân, chuẩn với biến thể.


Đọc Sách Hà Nội Những Vấn Đề Ngôn Ngữ Văn Hóa Miễn Phí, Xem Sách Hà Nội Những Vấn Đề Ngôn Ngữ Văn Hóa, Sách Hà Nội Những Vấn Đề Ngôn Ngữ Văn Hóa Online, Đọc Hà Nội Những Vấn Đề Ngôn Ngữ Văn Hóa Trên Điện Thoại, Đọc Sách Hà Nội Những Vấn Đề Ngôn Ngữ Văn Hóa Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Hà Nội Những Vấn Đề Ngôn Ngữ Văn Hóa Cho Android - Iphone - IOS, Sách Hà Nội Những Vấn Đề Ngôn Ngữ Văn Hóa Trực Tuyến Online, Xem Sách Hà Nội Những Vấn Đề Ngôn Ngữ Văn Hóa Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start