10070_p16222.jpg
10070_p16222.jpg
1

Đọc Sách Hán Sở Tranh Hùng


Quyển sách Hán Sở Tranh Hùng đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hán Sở Tranh Hùng với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Đọc Sách Hán Sở Tranh Hùng Online

3

Đạo Trời vô cùng. Lòng người bất trắc. Chỉ có Nhân và Nghĩa là thứ bảo vật bất biến vĩnh hằng.
Nhân Nghĩa là bảo vật vì từ nghìn xưa cho tới nghìn sau, luôn luôn được ưa chuộng, trái lại hung bạo bị căm thù. Được ưa thì thắng, bị ghét thì thua, cuộc đấu tranh trường diễn của lịch sử, lời tiên nho nói không sai: Cương cường bất tử nhân nghĩa vương.
Truyện Hán Sở Tranh Hùng là một minh họa có sức thuyết phục cho chân lý ấy.
Tần Thủy Hoàng dùng sức mạnh tóm thâu lục quốc. Nhưng vì chỉ biết dùng bạo lực, không biết lấy Nhân Nghĩa thu phục lòng người mà lòng người rời bỏ, rốt cuộc bị Hạng Vũ tiêu diệt. Nhưng thắng Tần rồi, Hạng lại lầm đường đi vào vết xe đổ nên đã bị Lưu Bang trừ khử.
Lưu Bang, tức Hán Cao Tổ, đã thấy rõ sức mạnh và độ bền của Nhân, Nghĩa, biết dùng Nhân Nghĩa làm keo sơn gắn bó lòng người nên đã củng cố Hán tộc được lâu dài.
Đọc Hán Sở Tranh Hùng là để soi tấm gương không mòn còn mãi: tấm gương Nhân Nghĩa


Đọc Sách Hán Sở Tranh Hùng Miễn Phí, Xem Sách Hán Sở Tranh Hùng, Sách Hán Sở Tranh Hùng Online, Đọc Hán Sở Tranh Hùng Trên Điện Thoại, Đọc Sách Hán Sở Tranh Hùng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Hán Sở Tranh Hùng Cho Android - Iphone - IOS, Sách Hán Sở Tranh Hùng Trực Tuyến Online, Xem Sách Hán Sở Tranh Hùng Nhanh...