img196_10
img196_10

Đọc Sách Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa


Quyển sách Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa Online

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư của Đảng và Nhà nước, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các chỉ số về sức khỏe bà mẹ, trẻ em Việt Nam đạt được là khá tốt so với nhiều quốc gia có mức thu nhập bình quân trên đầu người tương tự. Bộ Y tế đã ban hành nhiều tài liệu hướng dẫn chuyên môn về công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ, y sĩ, hộ sinh, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc nắm bắt và vận dụng những hướng dẫn chuyên môn và quy định của Bộ Y tế về công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Nhà Xuất bản Lao Động đã xuất bản quyển sách: Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa.

Cuốn sách gồm 4 phần:

Phần I: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa.

Phần II: Kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ.

Phần III: Hướng dẫn chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ.

Phần IV: Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh.

Đây là tài liệu thiết thực đối với các bác sĩ, y sĩ, hộ sinh, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khám bệnh, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nâng cao sức khỏe nhân dân.


Đọc Sách Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa Miễn Phí, Xem Sách Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa, Sách Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa Online, Đọc Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa Trên Điện Thoại, Đọc Sách Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa Cho Android - Iphone - IOS, Sách Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa Trực Tuyến Online, Xem Sách Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Sản Phụ Khoa Nhanh...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start