huong-dan-thuc-hanh-ke-toan-doanh-nghiep
huong-dan-thuc-hanh-ke-toan-doanh-nghiep

Đọc Sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa


Quyển sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Online

Cuốn sách gồm những nội dung sau:

Phần 1: Kế toán tài chính

– Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

– Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu và các khoản ứng trước

– Chương 3: Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh

– Chương 4: Kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu

– Chương 5: Kế toán quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp

– Chương 6: Kế toán quá trình kinh doanh hàng hóa

– Chương 7: Kế toán bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp

– Chương 8: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

– Chương 9: Báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phụ lục

Phần 2: Chế độ chứng từ kế toán

Phần 3: Các loại sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phần 4: Sơ đồ kế toán theo từng tài khoản, sơ đồ đặc thù và sơ đồ tổng hợp


Đọc Sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Miễn Phí, Xem Sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Online, Đọc Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trên Điện Thoại, Đọc Sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Cho Android - Iphone - IOS, Sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trực Tuyến Online, Xem Sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start