Đọc Sách Huơng Hoa Vườn Giáo Pháp – Pháp Uyển Châu Lâm


Quyển sách Huơng Hoa Vườn Giáo Pháp – Pháp Uyển Châu Lâm đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Huơng Hoa Vườn Giáo Pháp – Pháp Uyển Châu Lâm với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Huơng Hoa Vườn Giáo Pháp – Pháp Uyển Châu Lâm Online

Pháp Uyên Châu Lâm một trăm quyển do pháp sư Đạo Thế tự Huyền Uẩn soạn vào đời Đường, Trung Quốc. Sư họ Bàn, người Trường An, Kinh Triệu Năm mười hai tuổi, sư xuất gia tại chùa Thanh Long. Sau thời gian tu tập, sư nổi tiếng tinh thông Luật học. Trong khoảng niên hiệu Hiển Khánh (556-561), sư tham gia dịch trường của ngài Huyền Trang. Sau đó, sư vâng chiếu chỉ đến trụ tại chùa Tây Minh cùng với ngài Đạo Tuyên xiển dương Luật học. Năm Hiển Khánh thứ tư (659), sư soạn xong bộ Chư kinh yếu tập hai mươi quyển. Sư lại tiếp tục dành khoảng thời gian mười năm (659-668) mở rộng bộ này thành bộ Pháp uyển châu lâm, mời Lan đài thị lang Lí Nghiễm viết lời tựa. Theo các nhà nghiên cứu Phật học, sách này có hai điểm đặc sắc:

1. Ghi chép đầy đủ về người và vật: Hoàn toàn chú trọng vào các kinh sách y cứ, không ức thuyết, suy đoán, hư cấu. Vì thế Pháp uyển đã dẫn dụng rất nhiều kinh sách. Ngoài ba tạng của nhà Phật, còn có sấm thư[2], vĩ thư[3]của Nho gia, Đạo sĩ pháp luân kinh, lão Tử thăng huyền kinh…là kinh điển của Đạo giáo. Sư lại trích dẫn cả Tạp sử, Bại sử[4], như Nguy lược, Tề xuân thu, Liệt dị truyện, Tinh dị truyện… Nếu việc gì không có điển cứ thì y theo lời của người thời bây giờ kể, như Vương Đồng Nhân, Vương Huyền Sách tuyển sư, Pháp Vân, tì nữ của Thôi Nghĩa Khởi…(vì thấy không cần thiết nên n~ưừi dịch lược bỏ những đoạn này).

2. Bảo tồn được những văn hiến và sử liệu quí báu: Về Phật điển, Pháp uyển trích dẫn văn của năm mươi hai loại kinh sách đã thất lạc mà từ lúc soạn Khai Nguyên Thích giáo lục đến nay chưa tìm thấy, như kinh Thiện quyền, Quán Phật tam-muội, Tinh độ tam-muội…cùng rất nhiều bản kinh thuộc loại Nghi ngụy[5]bị thất lạc. Về ngoại thư thì dẫn những đoạn văn trong Minh tường kí, Trung Thiên Trúc hành kí của Vương Huyền Sách…nay đã thất truyền.


Đọc Sách Huơng Hoa Vườn Giáo Pháp – Pháp Uyển Châu Lâm Miễn Phí, Xem Sách Huơng Hoa Vườn Giáo Pháp – Pháp Uyển Châu Lâm, Sách Huơng Hoa Vườn Giáo Pháp – Pháp Uyển Châu Lâm Online, Đọc Huơng Hoa Vườn Giáo Pháp – Pháp Uyển Châu Lâm Trên Điện Thoại, Đọc Sách Huơng Hoa Vườn Giáo Pháp – Pháp Uyển Châu Lâm Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Huơng Hoa Vườn Giáo Pháp – Pháp Uyển Châu Lâm Cho Android - Iphone - IOS, Sách Huơng Hoa Vườn Giáo Pháp – Pháp Uyển Châu Lâm Trực Tuyến Online, Xem Sách Huơng Hoa Vườn Giáo Pháp – Pháp Uyển Châu Lâm Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start