img002.u335.d20160425.t170912.jpg
img002.u335.d20160425.t170912.jpg

Đọc Sách Kinh Duy Ma Cật


Quyển sách Kinh Duy Ma Cật đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kinh Duy Ma Cật với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Đọc Sách Kinh Duy Ma Cật Online

“Duy-ma-cật sở thuyết còn có một tên khác nữa là Bất tư nghị giải thoát. Đó là tên kinh mà cũng là tông chỉ của kinh. Chúng ta có thể đi sâu vào tông chỉ của kinh qua hai phạm trù: tông thể và tông dụng. Tông thể là cơ sở tư tưởng để từ trên đó Bồ-tát triển khai thực tiễn hành đạo của mình. Tông dụng là mục tiêu và cũng là thực tiễn hành đạo của Bồ-tát.

Như vậy, cơ sở tư tưởng của Duy-ma-cật là bất tư nghị giải thoát, mà thực tiễn hành đạo của Duy-ma-cật cũng là bất tư nghị giải thoát. Nói cách khác, ở đây tông thể của kinh là “nhập bất nhị pháp môn” và tông dụng của kinh là “tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sinh”. Từ quan điểm triết học mà nhìn, chủ điểm mà kinh lấy làm nền tảng và triển khai nhận thức về thực tại là nguyên lý bất nhị (advaita). Để nhận thức được thực tại chân thực, Bồ-tát cần đi qua cánh cửa bất nhị. ”


Đọc Sách Kinh Duy Ma Cật Miễn Phí, Xem Sách Kinh Duy Ma Cật, Sách Kinh Duy Ma Cật Online, Đọc Kinh Duy Ma Cật Trên Điện Thoại, Đọc Sách Kinh Duy Ma Cật Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Kinh Duy Ma Cật Cho Android - Iphone - IOS, Sách Kinh Duy Ma Cật Trực Tuyến Online, Xem Sách Kinh Duy Ma Cật Nhanh...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start