img999.u335.d20160425.t165644.jpg
img999.u335.d20160425.t165644.jpg

Đọc Sách Kinh Ngũ Bách Danh


Quyển sách Kinh Ngũ Bách Danh đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kinh Ngũ Bách Danh với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Đọc Sách Kinh Ngũ Bách Danh Online

Kinh Ngũ Bách Danh, do sự tuyển trạch những từ, những câu quan yếu trong các kinh Đà-ra-ni và kinh Phổ-Môn, tập thành 500 danh-hiệu của Bồ tát Quán-Âm, hầu cung ứng cho sự cầu nguyện của Phật tử.

Trước đây, tại Việt Nam, Phật tử miền Bắc, lễ tụng theo chữ Hán. Nhưng, sau năm 1954, Phật tử miền Bắc di cư vào miền Nam, được phiên âm ra chữ Việt, in thành sách và phổ biến rộng rãi hơn. Kinh Ngũ Bách Danh không chỉ ca ngợi danh hiệu, bản nguyện, công đức của đại sĩ Quán Âm, mà còn đề cao tha lực của ngài và của các thần chú như: chú Đại bi, chú Như ý ma ni luân, chú Thiên chuyển.


Đọc Sách Kinh Ngũ Bách Danh Miễn Phí, Xem Sách Kinh Ngũ Bách Danh, Sách Kinh Ngũ Bách Danh Online, Đọc Kinh Ngũ Bách Danh Trên Điện Thoại, Đọc Sách Kinh Ngũ Bách Danh Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Kinh Ngũ Bách Danh Cho Android - Iphone - IOS, Sách Kinh Ngũ Bách Danh Trực Tuyến Online, Xem Sách Kinh Ngũ Bách Danh Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start