18995_p25412.jpg
18995_p25412.jpg

Đọc Sách Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay


Quyển sách Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay Online

Nội Dung sách:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
I/ Nguồn gốc và bản chất của FIE ở Việt Nam hiện nay
II/ Các hình thức và đặc trưng kinh tế của kinh tế vốn đầu tư nước ngoài

Chương 2: Thực trạng phát triển và sử dụng FIE ở Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2005
I/ Thực trạng hoạt động của FIE trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam
II/ Đánh giá tổng quát hoạt động của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Chương 3: Vai trò cơ bản của khu vực FIE trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
I/ Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong việc  hoàn thiện thể chế thị trường và hình thành đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế Việt Nam
II/  Vai trò của khu vực FIE trong chuyển giao công nghệ thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở rộng hợp tác, phân công lao động quốc tế của Việt Nam
III/ Khu vực FIE trong phát triển, khai thác và sử dụng nguồn nhân lực ở Việt Nam
IV/ Vai trò của khu vực FIE trong việc thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Chương 4: Kinh nghiệm một số nước trong thu hút và sử dụng FIE
I/ Kinh nghiệm của Trung Quốc
II/ Kinh nghiệm của Hàn Quốc
III/ Kinh nghiệm của Thái Lan

Chương 5: Xu thế, triển vọng và giải pháp phát triển, sủ dụng khu vực FIE ở Việt Nam
I/ Xu thế và triển vọng của khu vực FIE ở Việt Nam
II/ Những quan điểm cơ bản về phát triển và sử dụng FIE.

Mời bạn đón đọc.


Đọc Sách Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay Miễn Phí, Xem Sách Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay, Sách Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay Online, Đọc Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay Trên Điện Thoại, Đọc Sách Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay Cho Android - Iphone - IOS, Sách Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay Trực Tuyến Online, Xem Sách Kinh Tế Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Ở Việt Nam Hiện Nay Nhanh...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start