img030.u2751.d20170309.t163830.224949.jpg
img030.u2751.d20170309.t163830.224949.jpg

Đọc Sách Kinh Tụng Hằng Ngày


Quyển sách Kinh Tụng Hằng Ngày đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kinh Tụng Hằng Ngày với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Kinh Tụng Hằng Ngày Online

Khi đọc tụng bộ Kinh này, người thụ trì không cần phải tra khảo các từ điển Phật học mà vẫn có thể tự mình trực tiếp hiểu được lời Phật dạy, nhờ đó tăng thêm tín tâm với chính pháp, áp dụng vào đời sống, đem lại an lạc và hạnh phúc cho bản thân.

Bộ kinh trình bày nội dung giáo pháp của đức Phật, giới thiệu các phương pháp tu tâm dưỡng tính, các nghệ thuật xây dựng hạnh phúc cá nhân, gia đình và xã hội, các pháp tu niệm Phật, niệm pháp và thiền định cần thiết cho sự phát triển đời sống tâm linh… Việc đọc tụng và thụ trì bộ Kinh này, trở nên rất cần thiết đối với người con Phật, bất luận trong thời đại nào.

– Sa-môn Thích Đức Nhuận –


Đọc Sách Kinh Tụng Hằng Ngày Miễn Phí, Xem Sách Kinh Tụng Hằng Ngày, Sách Kinh Tụng Hằng Ngày Online, Đọc Kinh Tụng Hằng Ngày Trên Điện Thoại, Đọc Sách Kinh Tụng Hằng Ngày Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Kinh Tụng Hằng Ngày Cho Android - Iphone - IOS, Sách Kinh Tụng Hằng Ngày Trực Tuyến Online, Xem Sách Kinh Tụng Hằng Ngày Nhanh...
Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start