Đọc Sách Lê Duẩn – Một Tư Duy Sáng Tạo Lớn, Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam


Quyển sách Lê Duẩn – Một Tư Duy Sáng Tạo Lớn, Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Lê Duẩn – Một Tư Duy Sáng Tạo Lớn, Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Lê Duẩn – Một Tư Duy Sáng Tạo Lớn, Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam Online


Lê Duẩn – Một Tư Duy Sáng Tạo Lớn, Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam

Bố cục cuốn sách gồm ba phần chính:

Phần thứ nhất: Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với Đảng và dân tộc. Giới thiệu các bài viết ca ngợi tài lãnh đạo kiệt xuất, tư duy lý luận chiến lược của đồng chí Lê Duẩn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phần thứ hai: Những kỷ niệm sâu sắc về Tổng Bí thư Lê Duẩn, gồm những bài viết thể hiện tình cảm chân thành, thiêng liêng mà các đồng chí, đồng nghiệp, thế hệ đi sau viết về vị Tổng Bí thư đáng kính.

Phần thứ ba: Tư tưởng, quan điểm cơ bản của đồng chí Lê Duẩn qua một số tác phẩm tiêu biểu, trong đó, lược trích một số tác phẩm tiêu biểu của đồng chí Lê Duẩn như: “Đề cương cách mạng miền Nam”, “Về chiến tranh nhân dân”, “Thư vào Nam”, “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới”,…

Cuốn sách Lê Duẩn – một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam là một tài liệu quý giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về quá trình đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta, về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hôm nay. Việc nghiên cứu và vận dụng đúng các tư tưởng của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong tình hình thực tế hiện nay sẽ góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.


Đọc Sách Lê Duẩn – Một Tư Duy Sáng Tạo Lớn, Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam Miễn Phí, Xem Sách Lê Duẩn – Một Tư Duy Sáng Tạo Lớn, Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam, Sách Lê Duẩn – Một Tư Duy Sáng Tạo Lớn, Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam Online, Đọc Lê Duẩn – Một Tư Duy Sáng Tạo Lớn, Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam Trên Điện Thoại, Đọc Sách Lê Duẩn – Một Tư Duy Sáng Tạo Lớn, Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Lê Duẩn – Một Tư Duy Sáng Tạo Lớn, Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam Cho Android - Iphone - IOS, Sách Lê Duẩn – Một Tư Duy Sáng Tạo Lớn, Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam Trực Tuyến Online, Xem Sách Lê Duẩn – Một Tư Duy Sáng Tạo Lớn, Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam Nhanh...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start