18389_p24805.jpg
18389_p24805.jpg

Đọc Sách Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế


Quyển sách Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế Online

Nội dung:
Chương 1: Đối tượng và phương pháp của môn lịch sử các học thuyết kinh tế
Chương 2: Các tư tưởng kinh tế thời Cổ đại và Trung Cổ
Chương 3: Học thuyết kinh tế của trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển
Chương 4: Kinh tế học Mácxít và lịch sử tư tưởng về chủ nghĩa xã hội
Chương 5: Các học thuyết kinh tế trường phái cổ điển mới và sự phát triển của kinh tế học vi mô hiện đại
Chương 6: Học thuyết kinh tế trường phái Keynes và sự phát triển của kinh tế học vĩ mô hiện đại
Chương 7: Quá trình xích lại của các tư tưởng kinh tế hiện đại
Chương 8: Tính đa dạng của các học thuyết kinh tế
Chương 9: Các lý thuyết hiện đại về phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển.

Mời bạn đón đọc.


Đọc Sách Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế Miễn Phí, Xem Sách Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế, Sách Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế Online, Đọc Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế Trên Điện Thoại, Đọc Sách Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế Cho Android - Iphone - IOS, Sách Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế Trực Tuyến Online, Xem Sách Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế Nhanh...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start