img187_10
img187_10

Đọc Sách Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành


Quyển sách Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Online

Luật Cơ Yếu được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kì họp thứ 2 thông qua ngày 26-11-2011.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cơ Yếu giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển lực lượng cơ yếu; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng cơ yếu; mã hóa thông tin bí mật nhà nước; bảo vệ bí mật sản phẩm mật mã, thông tin trong hoạt động cơ yếu; kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động cơ yếu;…

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.


Đọc Sách Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Miễn Phí, Xem Sách Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành, Sách Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Online, Đọc Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Trên Điện Thoại, Đọc Sách Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Cho Android - Iphone - IOS, Sách Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Trực Tuyến Online, Xem Sách Luật Cơ Yếu Năm 2011 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Nhanh...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start