Đọc Sách Luật Doanh Nghiệp Và Những Quy Định Cần Biết Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp


Quyển sách Luật Doanh Nghiệp Và Những Quy Định Cần Biết Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Luật Doanh Nghiệp Và Những Quy Định Cần Biết Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.




Danh mục: .

Đọc Sách Luật Doanh Nghiệp Và Những Quy Định Cần Biết Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Online

Luật Doanh Nghiệp Và Những Quy Định Cần Biết Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp Và Những Quy Định Cần Biết Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất: Luật doanh nghiệp và hướng dẫn quản trị công ty đại chúng

Phần thứ hai: Luật đầu tư – Luật thương mại và danh mục nghề kinh doanh có điều kiện

Phần thứ ba: Quy định về kế toán – thuế – tài chính và quản lý sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp

Phần thứ tư: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Phần thứ năm: Chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương và trợ cấp, phụ cấp đối với người lao động


Đọc Sách Luật Doanh Nghiệp Và Những Quy Định Cần Biết Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Miễn Phí, Xem Sách Luật Doanh Nghiệp Và Những Quy Định Cần Biết Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp, Sách Luật Doanh Nghiệp Và Những Quy Định Cần Biết Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Online, Đọc Luật Doanh Nghiệp Và Những Quy Định Cần Biết Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Trên Điện Thoại, Đọc Sách Luật Doanh Nghiệp Và Những Quy Định Cần Biết Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Luật Doanh Nghiệp Và Những Quy Định Cần Biết Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Cho Android - Iphone - IOS, Sách Luật Doanh Nghiệp Và Những Quy Định Cần Biết Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Trực Tuyến Online, Xem Sách Luật Doanh Nghiệp Và Những Quy Định Cần Biết Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start