18363_p24779.jpg
18363_p24779.jpg

Đọc Sách Lý Thuyết Tài Chính


Quyển sách Lý Thuyết Tài Chính đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Lý Thuyết Tài Chính với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Lý Thuyết Tài Chính Online

Lý Thuyết Tài Chính:

Chương 1. Tổng quan về tài chính
Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính
Bản chất của tài chính
Chức năng của tài chính
Hệ thống tài chính
Vai trò của tài chính trong nền kinh tế thị trường

Chương 2. Ngân sách Nhà nước
Bản chất và vai trò của Ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường
Thu Ngân sách nhà nước
Chi Ngân sách nhà nước
Nguyên tắc quản lý Ngân sách nhà nước
Hệ thống Ngân sách nhà nước
Phân cấp quản lý Ngân sách nhà nước
Cân đối Ngân sách nhà nước

Chương 3. Thuế
Khái niệm và vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường
Phân biệt giữa thuế, phí, lệ phí
Các yếu tố cấu thành của thuế
Phân loại thuế
Hệ thống thuế Việt Nam hiện hành

Chương 4. Tín dụng Nhà nước
Bản chất, chức năng và vai trò của tín dụng Nhà nước
Các hình thức huy động vốn của tín dụng Nhà nước
Các loại trái phiếu chính phủ
Viện trợ phát triển chính thức

Chương 5. Tài chính doanh nghiệp
Bản chất, chức năng của tài chính doanh nghiệp
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp
Nguồn vốn của doanh nghiệp
Tài sản của doanh nghiệp
Chi phí và giá thành sản xuất của doanh nghiệp
Thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp

Chương 6. Dự trữ và bảo hiểm
Sự cần thiết khách quan của dự trữ và bảo hiểm
Các loại quỹ dự trữ
Công ty bảo hiểm
Bảo hiểm xã hội

Mời bạn đón đọc.


Đọc Sách Lý Thuyết Tài Chính Miễn Phí, Xem Sách Lý Thuyết Tài Chính, Sách Lý Thuyết Tài Chính Online, Đọc Lý Thuyết Tài Chính Trên Điện Thoại, Đọc Sách Lý Thuyết Tài Chính Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Lý Thuyết Tài Chính Cho Android - Iphone - IOS, Sách Lý Thuyết Tài Chính Trực Tuyến Online, Xem Sách Lý Thuyết Tài Chính Nhanh...

TẶNG CODE MUA SÁCH TẠI SHOPEE GIẢM THÊM 10%: BM06HEVE MUA SÁCH QUA LINK NÀY ĐỂ ĐƯỢC GIẢM GIÁ

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start