img008.u2751.d20170309.t135134.162296.jpg
img008.u2751.d20170309.t135134.162296.jpg

Đọc Sách Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư


Quyển sách Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư Online

Cốt lõi của trì chú và niệm Phật, cũng giống như thiền định, là thể đạt chánh niệm. Chánh niệm là 1/8 của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là 1/4 của Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là con đường tâm linh, một khám phá có giá trị nhất của Phật Thích Ca. Người tu Mật tông và Tịnh Độ tông cần lưu ý điều này để không bị ngộ nhận “niệm Phật thành Phật” hay “trì chú thành Phật”.

Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất giúp người phàm thành chân nhân, giúp chân nhân thành thánh nhân (A-la-hán gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Độc Giác), giúp thánh nhân thành Bồ-tát, giúp Bồ-tát thành Phật. Niệm Phật, trì chú đúng cách sẽ giúp hành giả thành tựu chánh niệm, yếu tố dẫn đến chánh thiền định. Để có được chánh niệm, người trì chú và niệm Phật không nên quên, không nên bỏ qua việc thực hành bảy yếu tố chánh đạo còn lại là: tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, siêng năng chân chính và thiền định chân chính.

Khi thực hiện được các điều thực tập cốt lõi nêu trên, các nguyện ước của người trì chú, niệm Phật tự nhiên được thành tựu. Thực ra đó là tiến trình nhân quả trong tu tập.


Đọc Sách Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư Miễn Phí, Xem Sách Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư, Sách Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư Online, Đọc Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư Trên Điện Thoại, Đọc Sách Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư Cho Android - Iphone - IOS, Sách Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư Trực Tuyến Online, Xem Sách Nghi Thức Trì Chú Đại Bi, Chú Dược Sư Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start