32000_38535.jpg
32000_38535.jpg
1

Đọc Sách Nghiên Cứu Khoa Học Trong Quản Trị Kinh Doanh


Quyển sách Nghiên Cứu Khoa Học Trong Quản Trị Kinh Doanh đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Nghiên Cứu Khoa Học Trong Quản Trị Kinh Doanh với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Nghiên Cứu Khoa Học Trong Quản Trị Kinh Doanh Online

3

Sách nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh giới thiệu năm nghiên cứu, với phương pháp chính là định lượng, có phối hợp một số phương pháp định tính.

Nghiên cứu thứ nhất về ứng dụng phương pháp MaxDiff trong thực nghiệm thừa số 2k để đo lường sự lựa chọn dịch vụ điện thoại di động của khách hàng dựa vào chương trình quảng bá thương hiệu.

Nghiên cứu thứ hai về lãnh vực tiếp thị địa phương, nghiên cứu về vai trò của thuộc tính địa phương và sự hài lòng của doanh nghiệp.

Nghiên cứu thứ ba về năng lực động doanh nghiệp.

Nghiên cứu thứ tư và thứ năm về lãnh vực đào tạo quản trị kinh doanh. Nghiên cứu thứ tư ứng dụng lý thuyết tín hiệu để đo lường giá trị chương trình cao học quản trị kinh doanh. Nghiên cứu thứ năm xem xét các yếu tố chính tác động vào kiến thực thu nhận của sinh viên khối ngành kinh tế.

Các nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khẳng định CFA (Confirmatory Factor Analysis) và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM (Structural Equation Modeling)


Đọc Sách Nghiên Cứu Khoa Học Trong Quản Trị Kinh Doanh Miễn Phí, Xem Sách Nghiên Cứu Khoa Học Trong Quản Trị Kinh Doanh, Sách Nghiên Cứu Khoa Học Trong Quản Trị Kinh Doanh Online, Đọc Nghiên Cứu Khoa Học Trong Quản Trị Kinh Doanh Trên Điện Thoại, Đọc Sách Nghiên Cứu Khoa Học Trong Quản Trị Kinh Doanh Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Nghiên Cứu Khoa Học Trong Quản Trị Kinh Doanh Cho Android - Iphone - IOS, Sách Nghiên Cứu Khoa Học Trong Quản Trị Kinh Doanh Trực Tuyến Online, Xem Sách Nghiên Cứu Khoa Học Trong Quản Trị Kinh Doanh Nhanh...