img242_11
img242_11

Đọc Sách Nhận Thức Phật Giáo


Quyển sách Nhận Thức Phật Giáo đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Nhận Thức Phật Giáo với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Nhận Thức Phật Giáo Online

“Chúng ta học với Phật là học pháp chân thật, học chánh giác, chỉ có chánh giác mới có thể giải quyết được vấn đề.

Giải quyết vấn đề gì vậy?

Lìa tất cả khổ, được tất cả vui, chân thật lìa khổ được vui.”

(Hòa Thượng Tịnh Không)

“Tam Bảo là gì vậy?

Mọi người đều biết gọi là Phật – Pháp – Tăng. Mọi người biết được Phật – Pháp – Tăng nhưng không biết ý nghĩa của ba chữ Phật – Pháp – Tăng, vật thì theo cách khác mà nói bạn vẫn chưa có Quy y. Phật ở bên ngoài là tượng Phật bằng gỗ, bằng xi măng. Có câu rằng: “Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ được thân”, bạn nương vào đó thì bạn làm sao có thể nương được chứ?…

Phật dạy bạn Quy y là nương vào Tự Tánh Tam Bảo của bạn, không phải bên ngoài tâm tánh của bạn. Phật là ý nghĩa của giác ngộ, tự tánh giác chính là Phật bảo, tự tánh chánh chính là Pháp bảo, tự tánh tịnh chính là Tăng bảo. Cho nên, Phật – Pháp – Tăng (Tam Bảo) là Giác – Chánh – Tịnh.”

(Trích Nhận Thức Phật Giáo)


Đọc Sách Nhận Thức Phật Giáo Miễn Phí, Xem Sách Nhận Thức Phật Giáo, Sách Nhận Thức Phật Giáo Online, Đọc Nhận Thức Phật Giáo Trên Điện Thoại, Đọc Sách Nhận Thức Phật Giáo Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Nhận Thức Phật Giáo Cho Android - Iphone - IOS, Sách Nhận Thức Phật Giáo Trực Tuyến Online, Xem Sách Nhận Thức Phật Giáo Nhanh...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start