images_1__5_3
images_1__5_3

Đọc Sách Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế


Quyển sách Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế Online

Cuốn sách sẽ cung cấp cho người đọc những hiểu biết cơ bản về lý thuyết kinh tế đã và đang tồn tại trong lịch sử, qua đó thấy được sự phát triển của khoa học kinh tế và trang bị những kiến thức làm cơ sở đi sâu nghiên cứu các môn khoa học về kinh tế thị trường.

Đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập môn Kinh tế chịnh trị và Lịch sử các học thuyết kinh tế của cao học và nghiên cứu sinh khoa học kinh tế.

Là tài liệu bổ ích và cần thiết cho sinh viên khi học môn Kinh tế chính trị và môn Lịch sử các học thuyết kinh tế.

Mục lục:

Những lý luận về giá trị

Những lý luận về thu nhập, tiền lương, lợi nhuận, địa tô, lợi tức

Những lý luận về tiền tệ

Những luận điểm chính trong lý thuyết kinh tế của John Maynar Keynes và phái Keynes

Thị trường và vai trò của nhà nước

Một số trường phái kinh tế cơ bản


Đọc Sách Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế Miễn Phí, Xem Sách Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế, Sách Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế Online, Đọc Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế Trên Điện Thoại, Đọc Sách Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế Cho Android - Iphone - IOS, Sách Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế Trực Tuyến Online, Xem Sách Những Vấn Đề Cơ Bản Của Các Lý Thuyết Kinh Tế Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start