Đọc Sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa


Quyển sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Pháp Hoa Huyền Nghĩa với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa Online

Pháp Hoa Huyền Nghĩa

QUYỂN  I

Lá thư thay lời tựa

Vài nét về văn bản

Phần giới thiệu

Tác phẩm Huyền Nghĩa của Trí Khải Ðại Sư

Tư tưởng của Trí Khải Ðại Sư qua tác phẩm Huyền Nghĩa

Ðặc tính phương thức chú giải kinh Pháp Hoa của Trí Khải Ðại Sư

Ảnh hưởng lớn từ tư tưởng của Trí Khải Ðại Sư

Ý nghĩa kinh Diệu Pháp Liên Hoa như một chọn lựa để diễn bày nền minh triết của Trí Khải Ðại Sư

Phụ chú về bản dịch kinh Pháp Hoa và những chú giải

Tham khảo

phap-hoa-huyen-nghia-mua-sach-hay

Phần Một: Giới thiệu về Ðời Sống và Thời Ðại của Trí Khải Ðại Sư

1.  Bối cảnh lịch sử

2. Cuộc đời của Trí Khải Ðại Sư

Phần Hai: Sự ngộ nhập huyền nghĩa kinh Diệu Pháp Liên Hoa

I.  Trí Khải đã cấu trúc tác phẩm Huyền Nghĩa như thế nào để chú giải kinh Pháp Hoa với mục đích trình bày hệ thống tư tưởng của riêng mình?

1.  Bố cục quan trọng của tác phẩm Huyền Nghĩa -Tổng chú

2.  Bố cục quan trọng của tác phẩm Huyền Nghĩa -Biệt chú

2.1  Giải thích chữ ‘Pháp’

2.2  Giải thích chữ ‘Diệu’

2.3  Giải thích chữ ‘Liên Hoa’

2.4  Giải thích chữ ‘Kinh’

3.  Phương thức tư tưởng Trí Khải

Kết luận về đề tài thảo luận thứ nhất

II.  Làm thế nào Trí Khải nối kết những học thuyết viên dung của mình một cách tuôn chảy và tràn đầy. Trí Khải đã sử dụng đường lối nào để tư tưởng không sai lạc, đứng vững với thời gian?

1. Kỷ thuật quy nguyên

2. Kỷ thuật định nghĩa

3.  Kỷ thuật phê bình và định giá trị tường tận những lý thuyết khác

4. Kỷ thuật so sánh

5.  Kỷ thuật diễn tả những ý niệm và khái niệm tường tận và thâm sâu

6.  Kỷ thuật chú giải qua biểu tượng

Kết luận về đề tài thảo luận thứ hai

III. Ðâu là những học thuyết và hệ thống tư tưởng Trí Khải Ðại Sư thành lập để phơi bày đặc tính dung hợp những tín giải khác nhau trở thành rường cột của một nền minh triết hài hòa?

1. Hệ thống phân loại giáo pháp Phật

2.   Hệ thống hợp nhất

3.   Hệ thống nhổ bỏ cái cũ và đưa đến cái mới

Kết luận đề tài thảo luận thứ ba

Tổng luận

Tham khảo

QUYỂN II

Phần Một: Ðặc tính tổng quát của Ngũ Huyền đối với sự chú giải kinh Pháp Hoa

Giới thiệu tổng quát về phương thức chú giải kinh Pháp Hoa

Tổng chú  –  Ngũ Huyền được trình bày qua bảy phần

I.   Ðịnh nghĩa Ngũ Huyền

II.     Dẩn Chứng : Hợp Hóa Ngũ Huyền

III.     Sinh Khởi : Giải thích thứ tự của Ngũ Huyền

IV.   Khai Hội : Phân tích ý nghĩa phong phú của Ngũ Huyền

V.   So lường : Làm sáng tỏ những mối nghi của thính chúng

VI.  Quán Tâm : Hợp nhất năm phần qua phương tiện quán Tâm

VII.   Hoán chuyển những khác biệt : Hiển lộ một thực tại hợp nhất qua Tứ Tất Ðàn

Tham khảo

Phần Hai:  Ðặc tính cá biệt của Ngũ Huyền đối với sự chú giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa

*
*

. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Web Đọc Sách Miễn Phí


Đọc Sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa Miễn Phí, Xem Sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa Online, Đọc Pháp Hoa Huyền Nghĩa Trên Điện Thoại, Đọc Sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa Cho Android - Iphone - IOS, Sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa Trực Tuyến Online, Xem Sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start