19910_p26327.jpg
19910_p26327.jpg

Đọc Sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 1


Quyển sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 1 đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 1 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 1 Online

Bạn đang quản lí nhân viên. Cách mà bạn điều phối trách nhiệm của nguồn nhân lực trong phạm vi quản lý của bạn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc.
Rất nhiều hệ thống quản trị nguồn nhân lực không có phương pháp đo lường có hệ thống. Nhiều tổ chức không đánh giá hậu quả ngắn hạn hay dài hạn của các chương trình và hoạt động quản trị nguồn nhân lực của họ.

Quyển “Quản trị nguồn nhân lực” với hai phần:
Phần 1: Giới thiệu các nội dung cơ bản về quản trị nguồn nhân lực chiến lược, vai trò toàn cầu hoá của chính sách nguồn nhân lực, phân tích công việc, lập kế hoạch nguồn nhân lực và tuyển chọn nhân viên.
Phần 2: Giới thiệu các nội dung về quản lý và đánh giá thành tích, huấn luyện và phát triển, khen thưởng và quản lý nguồn nhân lực.

Mục lục:
Lời nói đầu
Phần 1: Quản trị nguồn nhân lực và môi trường
Chương 1: Quản trị nguồn nhân lực chiến lược trong một môi trường thay đổi
Mục tiêu của chương 1
Quản trị nguồn nhân lực là gì?
Quản trị nguồn nhân lực và thành quả công ty
Sự khác biệt giữa nghiên cứu hàn lâm và thực tiễn HRM
Các hoạt động của quản trị nguồn nhân lực (hrm)
Các xu hướng nâng cao tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực
Tầm quan trọng của thước đo hrm khi thực thi chiến lược
Lợi thế cạnh tranh
Duy trì tính độc đáo
Tóm tắt
Câu hỏi thảo luận
Chương 2: Vai trò của vấn đề toàn cầu hoá trong chính sách và thực hành nguồn nhân lực
Mục tiêu
Những chiến lược kinh doanh quốc tế
Các chiến lược nguồn nhân lực quốc tế
Công tác kinh doanh quốc tế
Thử thách lãnh đạo toàn cầu
Tổng kết
Câu hỏi thảo luận

Phần 2: Thu hút năng lực nguồn nhân lực
Chương 3: Phân tích và trù tính công việc
Mục tiêu
Phân tích công việc là gì?
Những phương pháp phân tích công việc nào hữu ích nhất?
O* net
Các nhóm làm việc tự trị hoặc các nhóm tự quản
Có thành kiến và không chính xác trong dữ liệu phân tích công việc không?
Bạn làm thế nào để chọn được phương pháp phân tích công việc tốt nhất?
Tóm tắt
Câu hỏi thảo luận
Chương 4: Lên kế hoạch và tuyển dụng nguồn nhân lực
Mục tiêu
Chức năng tuyển dụng: đưa ra kế hoạch nguồn nhân lực vào hành động
Tóm tắt
Câu hỏi thảo luận
Chương 5: Tuyển chọn nhân sự
Mục tiêu
Đơn xin việc và dữ liệu tiểu sử
Trắc nghiệm nhân sự
Trắc nghiệm ma tuý
Tuyển chọn nhân sự cho những việc phân công tại hải ngoại
Bắt đầu quá trình tuyển chọn
Tuyển chọn tại các quốc gia khác
Tóm tắt
Các câu hỏi thảo luận
Phụ lục

Mời bạn đón đọc.


Đọc Sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 1 Miễn Phí, Xem Sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 1, Sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 1 Online, Đọc Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 1 Trên Điện Thoại, Đọc Sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 1 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 1 Cho Android - Iphone - IOS, Sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 1 Trực Tuyến Online, Xem Sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực – Tập 1 Nhanh...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start