17669_p24077.jpg
17669_p24077.jpg

Đọc Sách Quy Chế Công Khai Tài Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện


Quyển sách Quy Chế Công Khai Tài Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Quy Chế Công Khai Tài Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Quy Chế Công Khai Tài Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Online

Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy địn của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngày 16/11/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Để triển khai thực hiện Quy chế này, Bộ Tài chính đã ban hành một loạt các thông tư hướng dẫn nhằm giúp các đơn vị thụ hượng ngân sách nhà nươc có căn cứ cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin tài chính phải công khai, phù hợp với từng đối tượng cung cấp và tiếp nhận thông tin qua những hình thức quy định trong quy chế, cũng như việc gửi các báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các cấp, báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị dự toán ngân sách theo đúng quy định.

Mục Lục:
Lời nói đầu
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Thông tư của Bộ Tài Chính số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính.

Thông tư của Bộ Tài Chính số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư của Bộ Tài Chính số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Thông Tư của Bộ Tài Chính số 21/2005/TT-BTC ngày 22/03/2005 Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Thông tư của Bộ Tài Cính số 29/2005/TT-BCT ngày 14/04/2005 Hướng dẫn quy chế công khai tài chính doanh nghiệp nhà nước.

Thông tư của Bộ Tài Chính số 54/2006/TT-BTC ngày 19/06/2006 Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư.

Mời bạn đón đọc.


Đọc Sách Quy Chế Công Khai Tài Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Miễn Phí, Xem Sách Quy Chế Công Khai Tài Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện, Sách Quy Chế Công Khai Tài Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Online, Đọc Quy Chế Công Khai Tài Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Trên Điện Thoại, Đọc Sách Quy Chế Công Khai Tài Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Quy Chế Công Khai Tài Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Cho Android - Iphone - IOS, Sách Quy Chế Công Khai Tài Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Trực Tuyến Online, Xem Sách Quy Chế Công Khai Tài Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start