Đọc Sách Tâm lý bí truyền


Quyển sách Tâm lý bí truyền đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tâm lý bí truyền với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Tâm lý bí truyền Online

Tâm lý bí truyền

24 tháng 7 năm 1970, buổi tối

Câu hỏi:
Trên con đường tiến hóa của con người, ở giai đoạn nào đó trong tương lai, toàn bộ loài người có thể đạt được chứng ngộ không? Ngày nay, con người đang ở đâu trên con đường tiến hóa?

Với con người thì quá trình tiến hóa tự nhiên, tự động là kết thúc rồi. Con người là sản phẩm cuối cùng của sự tiến hóa vô thức. Với con người thì sự tiến hóa có ý thức bắt đầu. Có nhiều vấn đề cần phải xem xét.

tamlybitruyen-mua-sach-hay

Đầu tiên, sự tiến hóa vô thức là máy móc và tự nhiên. Nó tự xảy ra. Thông qua dạng tiến hóa này mà ý thức phát triển. Nhưng ở thời điểm ý thức ra đời thì sự tiến hóa vô thức dừng lại, bởi vì mục đích của nó đã được hoàn thành. Sự tiến hóa vô thức chỉ được cần đến cho tới khi ý thức ra đời. Con người đã trở nên ý thức. Theo một cách nào đó thì con người đã vượt lên tạo hóa. Bây giờ tạo hóa không thể thực hiện bất cứ điều gì; sản phẩm cuối cùng có thể thông qua sự tiến hóa tự nhiên đã ra đời. Bây giờ con người trở nên tự do để quyết định có tiến hóa hay không tiến hóa.

Thứ hai, sự tiến hóa vô thức mang tính tập thể, nhưng thời điểm mà sự tiến hóa trở thành ý thức, nó trở nên có tính cá nhân. Không có sự tiến hóa tập thể, tự động nào tiến xa hơn con người. Từ đây sự tiến hóa trở thành một quá trình cá nhân. Ý thức tạo ra tính cá nhân. Trước khi ý thức phát triển, không có tính cá nhân nào. Chỉ có những loài tồn tại, mà không có tính cá nhân.

*
*

. Tâm lý bí truyền Web Đọc Sách Miễn Phí


Đọc Sách Tâm lý bí truyền Miễn Phí, Xem Sách Tâm lý bí truyền, Sách Tâm lý bí truyền Online, Đọc Tâm lý bí truyền Trên Điện Thoại, Đọc Sách Tâm lý bí truyền Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Tâm lý bí truyền Cho Android - Iphone - IOS, Sách Tâm lý bí truyền Trực Tuyến Online, Xem Sách Tâm lý bí truyền Nhanh...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start