img824
img824

Đọc Sách Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp


Quyển sách Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Online

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính; quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Phần thứ hai. Hướng dẫn thực hiện dân chủ, minh bạch tài sản thu nhập trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Phần thứ ba. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí đối với cơ quan nhà nước.

Phần thứ tư. Chế độ tiền lương, tinh giảm biên chế đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Phần thứ năm. Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc.

Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, quản lý tài sản.


Đọc Sách Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Miễn Phí, Xem Sách Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Sách Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Online, Đọc Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Trên Điện Thoại, Đọc Sách Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Cho Android - Iphone - IOS, Sách Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Trực Tuyến Online, Xem Sách Sổ Tay Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Nhanh...

TẶNG CODE MUA SÁCH TẠI SHOPEE GIẢM THÊM 10%: BM06HEVE MUA SÁCH QUA LINK NÀY ĐỂ ĐƯỢC GIẢM GIÁ

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start