Đọc Sách Tịnh Không Pháp ngữ – Khế nhập cảnh giới Phật ( combo 5 cuốn)


Quyển sách Tịnh Không Pháp ngữ – Khế nhập cảnh giới Phật ( combo 5 cuốn) đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tịnh Không Pháp ngữ – Khế nhập cảnh giới Phật ( combo 5 cuốn) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Tịnh Không Pháp ngữ – Khế nhập cảnh giới Phật ( combo 5 cuốn) Online

Tịnh Không Pháp ngữ - Khế nhập cảnh giới Phật ( combo 5 cuốn)
Thánh nhân dạy bảo chúng ta, đạo ở ngay trong nhân luân, phát khởi ngay nơi vợ chồng, cho nên kết hợpcủa vợ chồng là hiện tượng của tự nhiên, đó là đạo. Có vợ chồng thì sau mới có cha con, có anh em, có quần thần, có bè bạn. Đây là đã đem nhân luân nói ra hết rồi, không ngoài năm loại lớn này, đó là đạo. Cho nên gốc của đạo là ở hiếu thân, ở tôn sư. Người Trung Quốc nói đức là “hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm khiết, nhân ái hòa bình”. Mười hai chữ này không phải do người nào phát minh, không phải do người nào sáng lập, mà là đạo lý tự nhiên. Mười hai chữ này là thiên tính của mỗi một người, không có người nào là không đầy đủ, tại vì sao đến bây giờ bạn lại quên hết? Bạn đã mê mất tự tánh, nhà Phật thường nói “đem cái tính đức hoàn mỹ nguyên bổn của chính bạn thảy đều quên mất hết”. Tư tưởng hành vi của bạn hoàn toàn trái ngược với tánh đức của bạn thì tai hại liền đến. Chúng ta đem luân lý đạo đức xã hội hiện nay ra mà đối chiếu thì thấy, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm hoàn toàn trái ngược với tánh đức, trái ngược đến 180 độ, như vậy thì thế giới này làm sao mà không động loạn chứ?


Đọc Sách Tịnh Không Pháp ngữ – Khế nhập cảnh giới Phật ( combo 5 cuốn) Miễn Phí, Xem Sách Tịnh Không Pháp ngữ – Khế nhập cảnh giới Phật ( combo 5 cuốn), Sách Tịnh Không Pháp ngữ – Khế nhập cảnh giới Phật ( combo 5 cuốn) Online, Đọc Tịnh Không Pháp ngữ – Khế nhập cảnh giới Phật ( combo 5 cuốn) Trên Điện Thoại, Đọc Sách Tịnh Không Pháp ngữ – Khế nhập cảnh giới Phật ( combo 5 cuốn) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Tịnh Không Pháp ngữ – Khế nhập cảnh giới Phật ( combo 5 cuốn) Cho Android - Iphone - IOS, Sách Tịnh Không Pháp ngữ – Khế nhập cảnh giới Phật ( combo 5 cuốn) Trực Tuyến Online, Xem Sách Tịnh Không Pháp ngữ – Khế nhập cảnh giới Phật ( combo 5 cuốn) Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start