20961_p27384mxx048.jpg
20961_p27384mxx048.jpg

Đọc Sách Tổ Chức Và Quản Trị Quản Lý Thời Gian


Quyển sách Tổ Chức Và Quản Trị Quản Lý Thời Gian đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Tổ Chức Và Quản Trị Quản Lý Thời Gian với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Đọc Sách Tổ Chức Và Quản Trị Quản Lý Thời Gian Online

Phần lớn của những dẫm chân của nấc thang quản lý phụ thuộc vào thời gian mà các nhà quản lý tiêu tốn cho việc dàn xếp các yêu cầu quản lý về việc tuân thủ và tương thích với những mong đợi và đòi hỏi về sáng tạo và đổi mới. Đối với mỗi nhà quản lý, giải pháp của song đề này là điều kiện tiên quyết để quản lý thời gian một cách hữu hiệu. Sáu cách tiếp cận vốn được chú ý nhiều nhưng không thật hữu ích cho vấn đề này sẽ được mô tả trong quyển sách này và qua đó sẽ chỉ ra những đặc điểm gây thất bại của những người quản lý.

Bạn có thể làm tăng giá trị của mỗi giờ đồng hồ làm việc:
– Nếu xếp của bạn uỷ thác nhiều trách nhiệm nhưng giao nhiệm vụ ít hơn không?
– Nếu công việc văn thư do bạn phụ trách nhiều hơn bình thường không?
– Nếu bạn có thể đoán trước chứ không phải chờ quyết định của xếp và các quyết định của các bộ phận khác không? Và nếu cấp dưới của bạn cũng có thể tiên đoán tương tự?
– Nếu những người cấp dưới của bạn có thể gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với các quyết định công việc hằng ngày – vì vậy họ có thể không đến gặp bạn được?
– Nếu bạn yêu cầu và đón nhận các thông tin công việc hằng ngày thay vì phải tự làm lấy?
– Nếu bạn để cử những người cấp dưới làm đại diện cho bạn – trong giới hạn cho phép – ở nhiều cuộc họp mà hiện tại đích thân bạn phải tham dự không? Tương tự nếu xếp cử bạn làm người đại diện?
– Nếu bạn ký các chứng từ được cấp dưới chuẩn bị với sự tự tin hơn là bạn có thời gian tự chuẩn bị không? Tương tự cho xếp của bạn với các tài liệu mà bạn chuẩn bị?


Đọc Sách Tổ Chức Và Quản Trị Quản Lý Thời Gian Miễn Phí, Xem Sách Tổ Chức Và Quản Trị Quản Lý Thời Gian, Sách Tổ Chức Và Quản Trị Quản Lý Thời Gian Online, Đọc Tổ Chức Và Quản Trị Quản Lý Thời Gian Trên Điện Thoại, Đọc Sách Tổ Chức Và Quản Trị Quản Lý Thời Gian Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Tổ Chức Và Quản Trị Quản Lý Thời Gian Cho Android - Iphone - IOS, Sách Tổ Chức Và Quản Trị Quản Lý Thời Gian Trực Tuyến Online, Xem Sách Tổ Chức Và Quản Trị Quản Lý Thời Gian Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start