Đọc Sách Việt Nam Trong Chuyển Đổi Các Hướng Tiếp Cận Liên Ngành


Quyển sách Việt Nam Trong Chuyển Đổi Các Hướng Tiếp Cận Liên Ngành đã không còn được cung cấp miễn phí vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Việt Nam Trong Chuyển Đổi Các Hướng Tiếp Cận Liên Ngành với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Đọc Sách Việt Nam Trong Chuyển Đổi Các Hướng Tiếp Cận Liên Ngành Online

Việt Nam Trong Chuyển Đổi Các Hướng Tiếp Cận Liên Ngành
Việt Nam Trong Chuyển Đổi Các Hướng Tiếp Cận Liên Ngành
Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đang có những thay đổi trên nhiều bình diện ở các khía cạnh khác nhau trong đời sống xã hội. Nghiên cứu về những biến đổi xã hội của Việt Nam luôn là chủ đề cũng như là định hướng được các nhà khoa học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội quan tâm trong thời gian qua thông qua các chương trình nghiên cứu, các ấn phẩm khoa học, các hội thảo khoa học và sinh hoạt khoa học chuyên đề.
Tiếp nối những hoạt động nghiên cứu của cán bộ trẻ, học viên sau đại học từ những năm trước, trong năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học với chủ đề: Việt Nam trong chuyển đổi – Từ Các hướng tiếp cận liên ngành đã chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới của các giảng viên, nhà khoa học trẻ hiện đang công tác, học tập, nghiên cứu ở trường. Đã có 52 bài viết được gửi cho Ban Tổ chức Hội thảo bao quát nhiều vấn đề của đời sống xã hội, các bài viết đã được tổ chức thẩm định, được lựa chọn để trình bày tại Hội nghị (ngày 30/9/2016), sau đó được các tác giả tiếp tục điều chỉnh, bổ sung. Sau quá trình phản biện và cập nhật kết quả nghiên cứu, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã lựa chọn 28 bài viết có kết quả nghiên cứu nổi bật, xoay quanh chủ đề về biến đổi xã hội Việt Nam để đưa vào cuốn sách.
Với 28 bài viết, cuốn sách được chia thành 5 phần. Phần 1 đề cập những vấn đề lý luận chung, đặc biệt nhấn mạnh đến các nội dung về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và các khía cạnh liên quan đến bối cảnh quốc tế hiện nay và những tác động đến sự biến đổi xã hội của Việt Nam. Ở bài viết đầu tiên các tác giả Phạm Quốc Thành và Phùng Chí Kiên đã bàn về việc đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam…
 


Đọc Sách Việt Nam Trong Chuyển Đổi Các Hướng Tiếp Cận Liên Ngành Miễn Phí, Xem Sách Việt Nam Trong Chuyển Đổi Các Hướng Tiếp Cận Liên Ngành, Sách Việt Nam Trong Chuyển Đổi Các Hướng Tiếp Cận Liên Ngành Online, Đọc Việt Nam Trong Chuyển Đổi Các Hướng Tiếp Cận Liên Ngành Trên Điện Thoại, Đọc Sách Việt Nam Trong Chuyển Đổi Các Hướng Tiếp Cận Liên Ngành Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Xem Sách Việt Nam Trong Chuyển Đổi Các Hướng Tiếp Cận Liên Ngành Cho Android - Iphone - IOS, Sách Việt Nam Trong Chuyển Đổi Các Hướng Tiếp Cận Liên Ngành Trực Tuyến Online, Xem Sách Việt Nam Trong Chuyển Đổi Các Hướng Tiếp Cận Liên Ngành Nhanh...

NHASACHQUOCTE.COM MUA SÁCH NGOẠI VĂN, COMIC SIÊU ANH HÙNG DC, MARVEL - GIÁ TỐT NHẤT VN

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start